Calendar of Events

Calendar

Volgende vergadering

Datum

Plaats

Uur

Meeting

08-05-2019

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

13.30u

CRSNP Algemene vergadering

08-05-2019

Stream Software, Potvlietlaan 4, 2600 Berchem

11.30u

Bestuursvergadering CRSNP

21-03-2019

D&A, North Galaxy (room A01)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

15-03-2019

Stream Software, Potvlietlaan 4, 2600 Berchem

09.00u

Testen Brexit

12-03-2019

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

13.30u

CRSNP ledenvergadering

07-02-2019

Stream Software, Potvlietlaan 4, 2600 Berchem

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

09-01-2019

Stream Software, Potvlietlaan 4, 2600 Berchem

13.30u

CRSNP ledenvergadering

22-11-2018

Stream Software, Potvlietlaan 4, 2600 Berchem

13.30u

Testen Tarbel 2

22-11-2018

Stream Software, Potvlietlaan 4, 2600 Berchem

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

14-11-2018

Stream Software, Potvlietlaan 4, 2600 Berchem

13.30u

CRSNP ledenvergadering

20-09-2018

Stream Software, Potvlietlaan 4, 2600 Berchem

13.00u

Test Tarbel 2 meeting berekening Rechten & Taksen

20-09-2018

Stream Software, Potvlietlaan 4, 2600 Berchem

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

12-09-2018

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

13.30u

CRSNP Algemene Vergadering

24-05-2018

D&A, North Galaxy (room A08)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

09-05-2018

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

13.30u

CRSNP ledenvergadering

05-04-2018

D&A, North Galaxy (room A08)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

14-03-2018

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

13.30u

CRSNP ledenvergadering

18-01-2018

D&A, North Galaxy (room A08)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

10-01-2018

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

13.30u

CRSNP ledenvergadering

08-11-2017

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

13.30u

CRSNP ledenvergadering

20-10-2017

WG ICT North Galaxy (room S2)

10.00u

WG ICT

26-09-2017

D&A, North Galaxy (room A08)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

13-09-2017

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

13.30u

CRSNP ledenvergadering

18-05-2017

D&A, North Galaxy (room A08)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

10-05-2017

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

16-03-2017

D&A, North Galaxy (room A08)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

08-03-2017

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

19-01-2017

D&A, North Galaxy (room A08)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

11-01-2017

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

17-11-2016

D&A, North Galaxy (room A08)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

09-11-2016

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

22-09-2016

D&A, North Galaxy (room A08)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

14-09-2016

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

19-05-2016

D&A, North Galaxy (room A08)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

11-05-2016

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

14-04-2016

Stream Software, Potvlietlaan 4, 2600 Berchem

08.30u

Testmeeting UCC

24-03-2016

Stream Software, Potvlietlaan 4, 2600 Berchem

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

09-03-2016

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

28-01-2016

D&A, North Galaxy (room A08)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

13-01-2016

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

09-12-2015

D&A, North Galaxy (room A08)

09.30u

subcomitee R&D Softwareontwikkeling => E-Globalisatie

19-11-2015

D&A, North Galaxy (room A08)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

12-11-2015

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

10-09-2015

D&A, North Galaxy (room A08)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

09-09-2015

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

08-07-2015

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

25-06-2015

D&A, North Galaxy (room A08)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

17-06-2015

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

16-04-2015

D&A, North Galaxy (room A08)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

08-04-2015

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

19-02-2015

D&A, North Galaxy (room A08)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

11-02-2015

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

14-01-2015

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

20-11-2014

D&A, North Galaxy (room A08)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

12-11-2014

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

18-09-2014

D&A, North Galaxy (room A08)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

10-09-2014

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP Algemene vergadering met stemming

15-05-2014

D&A, North Galaxy, Brussel (room A08)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

07-05-2014

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

20-03-2014

D&A, North Galaxy (room A08)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

12-03-2014

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

30-01-2014

D&A, North Galaxy, Brussel (room A16)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

08-01-2014

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

21-11-2013

La Fabbrica - Tour & Taxis

17.30u

Viering CRSNP 10 jaar

21-11-2013

D&A, North Galaxy (room A08)

14.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

13-11-2013

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

09-10-2013

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

19-09-2013

D&A, North Galaxy, Brussel (room A11)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

11-09-2013

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

12-06-2013

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

21-05-2013

D&A, North Galaxy (room A08)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

08-05-2013

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

10-04-2013

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

14.00u

Algemene vergadering CRSNP

21-03-2013

D&A, North Galaxy, Brussel (room A11)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

13-03-2013

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

08-03-2013

D&A, North Galaxy, Brussel (room S02)

14.00u

Nat. Forum Werkgroep PLDA&NCTS

22-02-2013

D&A, North Galaxy, Brussel (room S02)

10.00u

Nat. Forum Werkgroep accijnzen

13-02-2013

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP bestuursvergadering

13-02-2013

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

17-01-2013

D&A, North Galaxy, Brussel (room A08)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

09-01-2013

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

14-11-2012

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering (afgelast)

30-10-2012

D&A, North Galaxy, Brussel (room A08)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

10-10-2012

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

20-09-2012

D&A, North Galaxy, Brussel (room A08)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

12-09-2012

ALM, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

13-06-2012

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

31-05-2012

D&A, North Galaxy, Brussel (room A08)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

09-05-2012

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

24-04-2012

D&A, North Galaxy, Brussel (room S03)

09.30u

D&A Nationaal Forum, strategisch comité

19-04-2012

D&A, North Galaxy, Brussel (room A08)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

11-04-2012

ALM, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

29-03-2012

D&A, North Galaxy, Brussel (room A08)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

14-03-2012

TULIP INN, Potvlietlaan 2, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

16-02-2012

D&A, North Galaxy, Brussel (room A08)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

08-02-2012

ALM, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

19-01-2012

D&A, North Galaxy, Brussel (room A11)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

11-01-2012

ALM, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

15-12-2011

D&A, North Galaxy, Brussel (room A08)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

24-11-2011

D&A, North Galaxy, Brussel (room A08)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

23-11-2011

Noordstar gebouw 4de verdieping

10.00u

Vergadering Zeevracht

09-11-2011

ALM, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

20-10-2011

D&A, North Galaxy, Brussel (room A08)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

12-10-2011

ALM, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

15-09-2011

D&A, North Galaxy, Brussel (room A12)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

14-09-2011

ALM, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

13-07-2011

ALM, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

23-06-2011

D&A, North Galaxy, Brussel (room A08)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

15-06-2011

D&A, North Galaxy, Brussel (room S03)

10.00u

D&A Nationaal Forum, strategisch comité

08-06-2011

ALM, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

19-05-2011

D&A, North Galaxy, Brussel (room A08)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D, Softwareontwikkeling

11-05-2011

ALM, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem

14.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D, Softwareontwikkeling

10-05-2011

D&A, North Galaxy, Brussel (room S01)

09.30u

D&A Nationaal forum, stuurgroep

09-05-2011

D&A, North Galaxy, Brussel (room S02)

10.00u

D&A Nationaal forum, werkgroep accijnzen

21-04-2011

D&A, North Galaxy, Brussel (room A08)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D, Softwareontwikkeling

13-04-2011

ALM, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

22-03-2011

D&A, North Galaxy, Brussel (room S02)

13.30u

D&A Nationaal Forum, subcomitee Policy - MCCIP

22-03-2011

D&A, North Galaxy, Brussel (room S01)

09.30u

D&A Nationaal Forum, subcomitee Policy - MCCIP

17-03-2011

D&A, North Galaxy, Brussel (room A08)

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D, Softwareontwikkeling

15-03-2011

D&A, North Galaxy, Brussel (room S01)

13.30u

D&A Nationaal Forum, Operations, koerierdiensten

09-03-2011

ALM, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem

14.00u

CRSNP ledenvergadering

09-03-2011

ALM, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem

12.30u

CRSNP vergadering voor de leden van het bestuur

03-03-2011

D&A, North Galaxy zaal S02 , Brussel

14.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Operationalisering PLDA/NCTS

24-02-2011

D&A, North Galaxy, Brussel

09.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D, werkgroep Binnenland

17-02-2011

D&A, North Galaxy, Brussel

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling

09-02-2011

ALM, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem

14.00u

Algemene Vergadering CRSNP

19-01-2011

D&A, North Galaxy zaal A15 , Brussel

10.00u

D&A Nationaal Forum, subcomitee R&D Softwareontwikkeling